Disclaimer

Hoewel ZPP Etalagematerialen  ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan ZPP Etalagematerialen niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. ZPP Etalagematerialen kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. ZPP Etalagematerialen accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden* waarnaar in deze site verwezen wordt. ZPP Etalagematerialen kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Privacy 

Alle gegevens die u invoert, zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan ZPP Etalagematerialen zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat ZPP Etalagematerialen zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Copyright
Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internet publicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd met de wet zijn, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen die elders op deze website worden gedaan.